รับทำเว็บ รับเขียนโปรแกรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

:: InterSite Group ::

........................

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ กรมการปกครอง และ สพพ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทำโครงการระบบบริหารฐานข้อมูลและการรายงานผลออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.)

 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่  >> อ่านรายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำศูนย์บริหารฐานข้อมูลระบบการติดตาม และประเมินผลออนไลน์ ตามโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (www.democracythailand.com)

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี     เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2550” นายกรัฐมนตรีได้ลงนามออนไลน์สมัครเป็นสมาชิก อสพป. ผ่านศูนย์บริหารฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลออนไลน์ ตามโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  >> อ่านรายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศฯ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นปีที่ 2  สำหรับต่ออายุการดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 45 เครื่อง ที่บริษัทฯ ได้ทำการวางระบบไว้  เพื่อรองรับการใช้งานออนไลน์ จากที่ว่าการอำเภอ 877 อำเภอทั่วประเท บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ ทางเราจะเน้นบริการหลังขายเป็นสิ่งสำคัญ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
บริการจัดทำเว็บไซต์ จดโดเมน และทำเว็บฐานข้อมูล

 

  

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3  | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5

     
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
 
ศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
กระทรวงมหาดไทย
 
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพเพียง(พพพ.)
กระทรวงมหาดไทย
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 
บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมออโตเมชั่น
 
บริษัท เน็ตเวิร์ค แอนด์ โนด จำกัด
ศูนย์กลางข่าวสารด้านคมนาคม
 
บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ไร้สาย
 
บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น
 
ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ ทุกชนิด
 
E-Commerce ส่งออกกระเป๋าแฟชั่น
 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 
บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมออโตเมชั่น เว็บไซต์แก้จน กระทรวงมหาดไทย

 

   

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3  | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5

 

 ตัวอย่างายชื่อกิจการ บริษัท และหน่วยงานราชการ ที่ให้ความไว้วางใจ
ใช้บริการ
กับบริษัทฯ ของเรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการจังหวัดอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดตราด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บริษัท เอ็น เอช แอล เทคโนโลยี จำกัด
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บริษัท ทูมาลีน เซ็นเตอร์ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ดีไทย กาแฟสด จำกัด
สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด บริษัท ซอฟท์ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร้าน 39golf ขายอุปกรณ์กอร์ฟ (สุขุมวิท 39)
บริษัท พีดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร้าน พระเซ็นเตอร์ เช่าพระเครื่อง (สะพานควาย)
บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร้าน Newtrend  (นารายพรรณ)
บริษัท ไทยสุนทร พลาสติก จำกัด ร้านขายและเกรดดิ้งการ์ด Bcc Authentic (usa)
บริษัท ไบโอ อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด The Petals and Herbs Co.,Ltd.
บริษัท เจนสิริอุตสาหกรรม จำกัด Yong Sanga Limited Partnership Co.,Ltd.
บริษัท ชาโต้ เดลาเต้ จำกัด Kawai International Travel Thai Co.,Ltd.
บริษัท สยาม โกลบอล เอนวายโรโปรเทคชั่น จำกัด Megacell International Co., Ltd.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ปิยะ Anderson Hair Insititute Co.,Ltd.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีโอ แล็บ SGE Powder Coatings (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด Premium Wireless Co.,Ltd.
บริษัท โนวา เทคนิคก้า จำกัด Silverear Part.,LTD.
บริษัท แคทิมาเทรด จำกัด Thaiagarwood Limited Partnership
บริษัท กู๊ดวิลเทรด จำกัด รองเท้า ANNABELL
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทำการวิจัยแบบสำรวจออนไลน์ บริษัท สวนพานหิน จำกัด
บริษัท ทรีเท็ค จำกัด บริษัท เน็ตเวิร์ค แอนด์ โนด จำกัด
บริษัท ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท อีเทอร์นอลไลน์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ..............and more.
 


รับทำเว็บ รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์  อีคอมเมิร์ซ บริการ Web Hosting
โปรโมทเว็บให้อยู่ต้นๆของ Google ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค จัดทำระบบสารสนเทศ
 E-Government
และให้บริการด้านไอทีครบวงจร
 

เพิ่มศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ  
 
" ให้เราเป็นอาวุธ ให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งขัน "


รับทำเว็บ | รับเขียนโปรแกรม | เว็บ Hosting | ระบบสารสนเทศภาครัฐ | รับทำเว็บไซต์ | โปรโมทเว็บ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright 2002 All rights reserved @ www.interSite.co.th
บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823   Email: contact@intersite.co.th